MÜLKİ İDARİ SINIRLARIN SAYISALLAŞTIRILMASI PROJESİ

18

Ocak 2018
İçişleri Bakanlığı ve TÜRKSAT Arasında İşbirliği…

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki “İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi” projesinin TÜRKSAT tarafından YÜKLENİCİ olarak gerçekleştirilmesine ait sözleşme, 20.12.2017 tarihinde, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile Genel Müdürlük arasında imzalanmıştır.

İlk etapta üç aylık bir sürede gerçekleşmesi planlanan proje ile; İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nce yapılacak “Mülki İdari Sınırların Sayısallaştırılması” çalışmalarda kullanılmak üzere mevcut durumun tespit edilmesi/değerlendirilmesi, projenin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan bilgi ve verilerin ortaya çıkarılması, projenin uygulanmasında yaşanabilecek olumlu veya olumsuz tarafların anlaşılması için konuyla ilgili aktörlerin katılacağı toplantıların gerçekleştirilmesi ve bu toplantılar sayesinde bilgi paylaşımı/aktarımının yapılmasını hedeflemektedir.

Proje kapsamında; 81 ilimizde valilikler bünyesinde ve 30 Büyükşehir Belediyesinde ilgili birimlere anket yapılarak mevcut durum ve ihtiyaç analizi yapılacaktır. Analiz raporu; Literatür Araştırması, İdari / Kurumsal Altyapı, Hukuki Altyapı, Mevcut Teknik Altyapı, Projenin Üst Politika Belgeleriyle İlişkisi, Yurtdışı Uygulamalar, Standardizasyon ve Gereksinimler, Konumsal Çalışmalar ve Haritacılık Süreci, Sayısallaştırma Yöntemleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri başlıklarını içerecektir.

İLETİŞİM

Her türlü soru, görüş ve öneriniz için...

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ