T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

27 Şubat 2018
ANTALYA
100 KAtılımcı
6 Konuşmacı

Antalya
Değerlendirme Çalıştayı 2018

MİDAS Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi kapsamında 27 Şubat-01 Mart 2017 tarihleri arasında Antalya’da “Akka Antedon Hotel’ de Değerlendirme Çalıştayı düzenlenmiştir.

Toplam 88 katılımcıyla gerçekletşrilen farkındalık çÇalıştayı kapsamında 3 gün süre ile çeşitli sunumlar, etkinlikler ve katılımcıların soru/cevap/değerlendirmelerini içeren paneller gerçekleştirilmiştir.


KONUŞMACILAR

Doç. Dr. İlker GÜNDÜZÖZ
İçişleri Bakanlığı
İller İdaresi Genel Müdürü
Prof.Dr.Tahsin YOMRALIOĞLU
İTÜ-Bakan Danışmanı
 
Serdar KÜPCÜ
TÜRKSAT A.Ş Direktör
 
Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
Karabük Üniversitesi
 
Prof. Dr. Bayram UZUN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
 
Prof.Dr. Taşkın Kavzoğlu
Gebze Teknik Üniversitesi
 
Doç. Dr. Volkan YILDIRIM
Karadeniz Teknik Üniversitesi
 
Yrd. Doç. Dr. Okan Yıldız
Karadeniz Teknik Üniversitesi
 


Program

Detaylı çalıştay programını inceleyin.

Salı
27 Şubat 2018
Çarşamba
28 Şubat 2018
Perşembe
1 Mart 2018
Saat Konu
10:00 - 12:00 AÇILIŞ OTURUMU - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Serdar KÜPÇÜ, TÜRKSAT A.Ş - Ankara Farkındalık Çalıştayında Yapılan Faaliyetler
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU (İTÜ) - Değerlendirme Çalıştayından Beklentiler
Hasan İlker EROĞLU İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün tarihçesi, İl İdaresi ve Mülki Şube Müdürlüğünün Görevleri
12:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14.00 - 15:30 Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR - Normal Statüdeki İllerde ve Büyükşehir Belediyeli İllerde İdari Bölünüş, İdari Sınırlar ve İdari Merkezler
15:30 - 16:00 Çay Kahve Arası
16.00 - 17:30 Prof. Dr. Bayram UZUN moderatörlüğünde, Danıştay Tetkik Hakimi Sayın Erkan YILMAZ ve Yargıtay Hakimi Sayın Mehmet Nurullah YALÇIN katılımlarıyla “Yargı Kararları Işığında Türkiye’de İdari Sınır Sorunlarının Değerlendirilmesi” konulu panel gerçekleştirilmiştir.
Prof. Dr. Bayram UZUN “Mülki İdari Sınırlar Uyuşmazlıklarının İmar ve Kamulaştırma Hukuku Yönünden Yansımaları”
Erkan YILMAZ Danıştay 10.Dairesi hakkına bilgi ve “Sınır Uyuşmazlıklarına Yönelik Danıştay Kararları”
Mehmet Nurullah YALÇIN Yargıtay 7.Hukuk Dairesi hakkında bilgi ve MİDAS projesi kapsamında Yargıtay’ı ilgilendiren kısımlar
Soru - Cevap
Saat Konu
09:30 - 12:00 Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU moderatörlüğünde Harita Genel Komutanlığı’ndan Sayın Albay Yavuz ŞENGÜN, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Sayın Kemalettin TOKER “ Teknik ve Uygulama” Konulu Panel
Albay Yavuz ŞENGÜN Kartografya Şubesinin görevleri ve “MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ SINIRLANDIRMA ÇALIŞMALARI”
Kemalettin TOKER Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün tarihçesi ve görevleri hakkında bilgi ve “Yasal Düzenleme”
Soru - Cevap
12:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:30 Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU moderatörlüğünde Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nden Sayın GÖKSEL TOKER, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nden Sayın Şerife AKTAŞ katılımlarıyla “Sınır” Konulu Panel
GÖKSEL TOKER “Ulusal Adres Veritabanı”
15:30 – 16:00 Çay Kahve Arası
16:00 – 17:30 Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU moderatörlüğünde Erzurum Valiliği’nden Sayın İbrahim Etem AĞBAŞ, Kahramanmaraş Valiliği’nden Sayın Bilal NACAR, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden Sayın Fatih HAREKET, Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Sayın Emra SERT katılımlarıyla “ Belediyeler, Çalışmaları ve Yaşanan Sorunlar” Konulu Panel i
İbrahim Ethem AĞBAŞ ERZURUM VALİLİĞİ Bilgi İşlem ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürlüğü tarafında gerçekleştirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi kapsamında yapılan çalışmaları ve çalışma sırasında yaşanan sorunlar hakkında sunum
Bilal NACAR “KAHRAMANMARAŞ MERKEZ VE KÖYLERİNİN İDARİ SINIRLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI VE KOORDİNATLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞMASININ TAMAMLANMASI”
Fatih HAREKET “Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il mülki sınırları haline getirilmesine” kapsamında yapılan çalışmaları ve çalışma sırasında yaşanan sorunlar hakkında sunum
Emra SERT “ Konya Adrese Esas Mahalle Sınır Çalışması” kapsamında yapılan çalışmaları ve çalışma sırasında yaşanan sorunlar hakkında sunum
Soru - Cevap
Saat Konu
09:30 - 12:00 Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU moderatörlüğünde “Sınır Çalışmaları Teknik ve Altyapı Personel Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi” Konulu Panel
12:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:30 Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU moderatörlüğünde Proje Danışmanlarından Prof. Dr. Bayram UZUN, Yargıtay Hakimi Sayın Mehmet Nurullah YALÇIN ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü İl İdaresi ve Mülki Şube Müdürü Sayın Hasan İlker EROĞLU katılımlarıyla “ Hukuki ve İdari Değerlendirmeler” Konulu Panel
15:30 – 16:00 Çay Kahve Arası
16:00 – 17:30 Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU moderatörlüğünde “ Mevcut Durum Analiz Raporu içeriği” Konulu Panel
Onur MUTLU - MİDAS Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi kapsamında hazırlanacak Mevcut Durum Analiz Raporu hakkında bilgi sunmuştur.
Katılımcılara verdikleri destek ve katkılardan ötürü teşekkür konuşması ile çalıştay son bulmuştur.

İLETİŞİM

Her türlü soru, görüş ve öneriniz için...

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ