MÜLKİ İDARİ SINIRLARIN SAYISALLAŞTIRILMASI PROJESİ

27

Şubat 2018
ANTALYA DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

MİDAS Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi kapsamında 27 Şubat-01 Mart 2017 tarihleri arasında Antalya’da “Akka Antedon Hotel’ de Değerlendirme Çalıştayı düzenlenmiştir.

Düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı, İller İdaresi Genel Müdürlüğünden 10, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 2, Kalkınma Bakanlığından 2, Kalkınma Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumundan 1, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığından 1, Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden 1, Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden 3, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünden 1, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden 3, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası Genel Müdürlüğü 1, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden 2, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden 1, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden 2, Danıştay Başkanlığından 1, Yargıtay Başkanlığından 1, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığından 1, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından 1, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından 1, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden 1, Büyükşehir Belediyelerinden 30 kişi, Büyükşehir İlçe Belediyelerinden 2, Valiliklerden 2, İl Özel İdarelerinden 2, Akademik Danışmanlardan 6 kişi, TÜRKSAT A.Ş.’den 4 kişi, İş Teknolojiden 4 kişi olmak üzere toplam 88 kişi katılmıştır.

Türksat A.Ş. CBS Koordinatörü Sayın Serdar KÜPCÜ Ankara Farkındalık Çalıştayında yapılan faaliyetler ve MİDAS projesi websitesi www.isgsp.info üzerinden gerçekleştirilen anket/analiz çalışmasının sonuçlarını katılımcıların bilgisine sunmuştur. Proje Koordinatörü Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU Değerlendirme Çalıştayından beklentileri ve çalıştay planlaması hakkında ve projenin yürütülmesi konusunda bilgiler vermiştir. İller İdaresi Genel Müdürü İl İdaresi ve Mülki Şube Müdürü Sayın Hasan İlker EROĞLU İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün tarihçesi, İl İdaresi ve Mülki Şube Müdürlüğünün görevleri ve sorumlukları, MİDAS projesi özelinde yaşanan Yasal ve Mevzuat sorunlarını örnekleriyle açıklayan konuşmasını gerçekleştirmiş. Sunum sonunda katılımcılardan gelen soruları cevaplandırmıştır.

Proje Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU moderatörlüğünde Harita Genel Komutanlığı’ndan Sayın Albay Yavuz ŞENGÜN, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Sayın Kemalettin TOKER “ Teknik ve Uygulama” konulu panel gerçekleştirilmiştir. Harita Genel Komutanlığı’ndan Sayın Albay Yavuz ŞENGÜN Kartografya Şubesinin görevleri ve “MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ SINIRLANDIRMA ÇALIŞMALARI” adlı sunumunu gerçekleştirmiştir.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU moderatörlüğünde “ Mevcut Durum Analiz Raporu içeriği” konulu panel gerçekleştirilmiştir. Kapanış oturumu şeklinde yapılan panelde TÜRKSAT CBS Direktörlüğü’nden Teknik Uzman Sayın Onur MUTLU MİDAS Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi kapsamında hazırlanacak Mevcut Durum Analiz Raporu hakkında bilgi sunmuştur. Katılımcılara verdikleri destek ve katkılardan ötürü teşekkür konuşması ile çalıştay son bulmuştur.


İLETİŞİM

Her türlü soru, görüş ve öneriniz için...

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ