MÜLKİ İDARİ SINIRLARIN SAYISALLAŞTIRILMASI PROJESİ

18

Ocak 2018
ANKET ÇALIŞMASI

Sayın İlgili,

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 5-7 Şubat 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan “İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması (İSGSP)” proje tanıtım çalıştayı kapsamında, etkinlik öncesi uygulayıcıların görüşlerini almak ve çalıştaya hazırlanmak amacıyla bir anket düzenlenmiş ve bu husus İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Valiliklere gönderdiği 18.01.2018 tarihli ve 427, 428, 429, 430 ve 431 sayılı yazılarında belirtilmiştir.

Anket aracılığıyla toplanacak bilgiler çalıştayda diğer katılımcılarla paylaşılarak projeye dair durum değerlendirmesi ve mevcut durum analizi yapılacaktır. Bu nedenle, söz konusu anketin tarafınızdan en geç 25 Ocak 2018 Perşembe 23:59’a kadar internet üzerinde on-line olarak tamamlanması beklenmektedir. İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yukarda zikredilen yazılar uyarınca idarenize gönderilen resmi yazımızda belirtilen yöntemle (bilgi@isgsp.info adresine e-posta atılarak kullanıcı adı ve şifresi alınarak) “http://anket01.isgsp.info” web adresinden anketi doldurmaya başlayabilirsiniz.

Not: Kullanıcı adı ve şifre talebini içeren e-posta gönderilerinde, il kurum/birim adını belirtmeyi unutmayınız. Örnek: Ankara Valiliği için kullanıcı adı ve şifresi talep ediyorum gibi.

İlgi ve katkılarınız için teşekkürler.


İller İdaresi Genel Müdürlüğü
İl İdaresi ve Mülki Bölümler Şubesi
İletişim: (312) 422 42 93


İLETİŞİM

Her türlü soru, görüş ve öneriniz için...

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ