MÜLKİ İDARİ SINIRLARIN SAYISALLAŞTIRILMASI PROJESİ

8

Şubat 2018
ANKARA FARKINDALIK ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi ilk aşaması olan Farkındalık Çalıştayı Ankara’da 06-07 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın açılışına İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce’nin yanı sıra, Türksat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil Yeşilçimen, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Harita Genel Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İller İdaresi Genel Müdürü Doç Dr. İlker Gündüzöz teşrif etmişler ve açılışı gerçekleştirmişlerdir.

Çalıştaya 81 İl valiliğinden 156 kişi, 30 Büyük Şehir Belediyesinden 32 kişi, 11 Büyük Şehir Belediyesinden 11 kişi, Ankara bulunan bakanlıklara bağlı 18 devlet kurumdan 47 kişi katılmıştır. Çalıştaya %95 katılım oranıyla 246 kişi katılmıştır.

Birinci gün Proje Koordinatörü Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu, Türksat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil YEŞİLÇİMEN, İller İdaresi Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. İlker GÜNDÜZÖZ açılış konuşmasını gerçekleştirmiş ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı-Vali Sayın Muhterem İNCE katılımcılara hitapta bulunmuştur. Çalıştay programında bulanan 6 adet sunum gerçekleşmiştir.

İkinci gün ise Türksat A.Ş. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü Serdar Küpçü gerçekleştirilen ön analiz sonuçları değerlendirmelerini içeren sunum gerçekleştirmiştir. Sunum ardından paydaş kamu kurumları, Valilikler, Büyükşehir Belediyeleri ve Büyük Şehir ilçe belediyeleri ile yuvarlak masa çalışması yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında yaklaşık 10 katılıcıdan oluşan 15 masa oluşturulmuştur. Tüm masalara önceden hazırlanan 5 adet soru verilerek kendi aralarında tartışıp değerlendirmeleri istenerek her masada görevlendirilen personelce bunlar not alınmıştır.

İkinci gün öğleden sonra düzenlenen oturumda tüm masalardan gelen cevapların değerlendirildiği bir sunum yapılmıştır. Sunum sonrası yapılan panelde ortak sorunlar değerlendirilmiş ve katılımcılardan gelen sorular ve öneriler proje ekibi tarafından değerlendirilmiştir


İLETİŞİM

Her türlü soru, görüş ve öneriniz için...

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ